امروز: یکشنبه، ۲ مهر ، ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۲:۴۲

اتیسم، تشخیص بهنگام، ارزیابی و آموزش و توان بخشی مؤثر

مدرس: دکتر حسین اخلاقی، متخصص کودکان استثنایی از دانشگاه آلمان

اتیسم حسین اخلاقی

نظرات و ديدگاهها

ارسال ديدگاه