امروز: یکشنبه، ۱ بهمن ، ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۱:۳۴

ازدواج در آئینه سن زیستی و روانی و فرزندآوری بعد از ۴۵ سالگی

چکیده: ازدواج پرآوازه­ترین واژه در گستره هستی است. غایت اصلی ازدواج نیل به آرامش است و خانواده برترین بستر آرامشگری متقابل زن­ها و شوهرها است. چرا که یاد خدا و آرامیدن در کنار همسری دل­آرام و آرامش­آفرین دو منبع اصلی آرامش وجود انسان است. احساس امنیت ...